Brahmapurana

Brahmapurana adalah kitab Purana yang pertama disusun di antara delapan belas kitab Purana atau Mahapurana. Kitab ini mengandung legenda dan mitologi Hindu mengenai penciptaan alam semesta (sarga); proses penghancuran dan penciptaan kembali alam semesta secara periodik (pratisarga); sejarah Dinasti Surya dan Candra; kisah para dewa, orang suci dan para raja kuno.

Naskah asli kitab Brahmapurana ini tidak utuh lagi; naskah Brahmapurana yang ada sekarang ini merupakan susunan ulang dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari Bayupurana, Wisnupurana, Markandeyapurana, Mahabharata dan Hariwangsa.

Ajaran-ajaran agama Hindu dalam Purana ini disampaikan melalui sebuah cerita. Cerita tersebut dinarasikan oleh seorang resi bernama Romaharshana atau Lomaharshana, yang konon merupakan murid Resi Byasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s